021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

ثبت درخواست پذیرندگی

31 فروردین 1395ثبت درخواست پذیرندگی

در بازارهای رقابتی امروز که سازمان ها رقابت شانه به شانه ای باهم دارند، یکی از عوامل اصلی موفقیت و برتری هر یک از آنها ارائه سرویس و خدمات به موقع به مشتریان و رفع مشکلات آنها در کوتاهترین زمان ممکن می باشد. در حقیقت تمایز در ارائه خدمات به موقع یکی از مهمترین ابزارها در سازمان های خدماتی به شمار می رود. از آنجا که گسترش و پیچیدگی خدمات مرتبط با شرکت و همچنین تعداد مشتریان طی سال های گذشته روند صعودی داشته و این روند ادامه خواهد داشت، لذا برای ارائه خدمات بهتر و مناسب تر، استفاده از ابزارهای بروز و کارآمد اجتناب ناپذیر است. لذا به جهت رفاه حال متقاضیان ابزارهای مختلف پذیرش کارت، کلیه متقاضیان دستگاه های پایانه فروش، درگاه پرداخت اینترنت و درگاه پرداخت موبایل می توانند درخواست استفاده از ابزارهای پذیرش کارت این شرکت را بصورت سیستماتیک ارسال نمایند. جهت ثبت درخواست پذیرندگی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید: