021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

درگاه پرداخت تلفن همراه

31 فروردین 1395درگاه پرداخت تلفن همراه #717*

درگاه پرداخت تلفن همراه ( MPG )به مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهایی گفته می شود که امکان انتقال اطلاعات بین یک پرتال پرداخت یا ابزار پذیرش مانند تلفن همراه را با سوئیچ پذیرندگی فراهم می نماید و امکان فروش کالا و خدمات ( انجام تراکنش مالی الکترونیکی ) را برای فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات فراهم می نماید.
شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، سرویس پرداخت همراه را در بستر USSDبا عنوان رعد ملی برای کلیه متقاضیان با استفاده از #717* فراهم نموده است. 

717#*