021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

مرکز امداد پذیرندگان

31 فروردین 1395امداد پذیرندگان Call Center 42739000

مرکز امداد پذیرندگان شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد با بکارگیری سیستم های جدید ارتباط با مشتریان و زیر ساخت های ‏فنی، بصورت 7*24 در کلیه ساعات شبانه روز آماده پاسخگوئی به اشکالات و سئوالات پذیرندگان و دارندگان کارت های بانکی ‏عضو شبکه شتاب استفاده کننده از پایانه های فروش این شرکت می باشد. ‏

شماره تماس مرکز امداد پذیرندگان: 42739000-021‏

نمابر: 42739990-021‏
پست الکترونیکی: ‏Callcenter@sadadpsp.ir